Bagikan

Profil Dr. Rial Fu’adi, S.Ag, M.Ag
Dr. Rial Fu’adi, S.Ag, M.Ag

Dr. Rial Fu’adi, S.Ag, M.Ag
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN 

Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS, tahun 2020

Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Dana Amanah dan BPRS Central Syariah Utama

rialfuadi72@gmail.com

Google Scholar

Sinta

ORCID 

Ilmu Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun

Lulus

Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)

Perguruan Tinggi

Jurusan/ Program Studi

1998
Sarjana (S1)
IAIN Yogyakarta

Syari’ah / Peradilan Agama

2000
Magister (S2)
IAIN Yogyakarta

Hukum Islam / Hukum Keluarga

2019
Doktor (S3)
UIN Yogyakarta

Studi Islam / Ekonomi Islam

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun

Bentuk Penghargaan

Pemberi

1985

Pelajar Tauladan I

MTs Kecamatan Midai, Kab. Natuna

1987

Juara I MTQ

Gerakan Pramuka Kwarcab Kepulauan Riau

1989

Juara II Lomba Pidato

Senat Mahasiswa Ushuluddin IAIN Susqa Pekanbaru Riau

1989

Juara II MTQ

Kab. Tanah Datar

1992

Juara I MTQ

Rektor IAIN Sunan Kalijaga

2000

Juara I Azan

Radio Konservatori Solo

2002

Dosen Terbaik I

STEI Hanfara Yogyakarta

2004

Dosen Terbaik I

Kajur Syari’ah STAIN Surakarta

2007

Instruktur Terbaik I Program Tadabbur al-Qur’an

Masjid Raya Fatimah Surakarta

2008

Instruktur Terbaik I Program Tadabbur al-Qur’an

Masjid Raya Fatimah Surakarta

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun

Judul Penelitian

Peran

Sumber Dana

2006

Inovasi dan ModifikasiProduk Perbankan Syari’ah dan Perubahan Sosial

Peneliti

DIPA

2009

Kendala dan Solusi Penerapan Konsep Wadi’ah dan Murabahah di Perbankan Syari’ah

Peneliti

DIPA

2010

Optimalitas Peranan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Perbankan Syari’ah

Peneliti

DIPA

2011

 

Peneliti

DIPA

2012

Menggagas Ushul Fiqh Berbasis Ekonomi Syari’ah

Peneliti

DIPA

2013

Redesign Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Menuju Sumber Daya Insani Ekonomi Syari’ah Yang Profesional

Peneliti

DIPA

2014

Peluang dan Kendala Pengembangan Qardhul Hasan di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)

Peneliti

DIPA

2015

Stadi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia

 (Analisa UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat)

Peneliti

DIPA

2016

Aplikasi Aspek Sosial Lembaga Keuangan Syari’ah di BPRS Se Eks Karesidenan Surakarta

Peneliti

DIPA

2019

Peran Sosial BPRS se Jawa Tengah

Peneliti

DIPA

BUKU

Tahun

Judul

Penerbit/Jurnal

 

Cara Cepat Baca al-Quran

LP2Q

 

Ushul Fiqh Ekonomi

Fakultas Syariah

 

Pembentukan Karekter Melalui Hadits Rasul

Fakultas Syariah

JURNAL

Tahun

Judul

Penerbit/Jurnal

2003

Perubahan Sosial dan Problematika Hukum.

 

Jurnal “Al-Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol. 1, No. 1

2003

Hakikat dan Kedudukan Ijtihad.

 

Jurnal “Al-Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2

2004

Islam Politik dan Islam Kultural.

 

Jurnal “Al-Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol. 2, No. 2

2005

Tertutupnya Pintu Ijtihad.

 

Jurnal “Al-Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol.     3, No. 1

 2005

Prinsip dan Prosedur Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Islam.

Jurnal “Al-           Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol. 3, No. 2.

2006

Murabahah dan Problematika Penerapannya

Jurnal “Syirkah” Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta

2007

Pergulatan Pemikiran tentang Polygami.

 

Jurnal “Al-Ahkam” Jurusan Syari’ah STAIN Surakarta, Vol. 5, No. 1

2007

Wadi’ah dan Aplikasinya di Perbankan Syari’ah.

 

Jurnal “Asy-Syir’ah” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 41, No. 1

2012

Upaya Reformasi Mata Kuliah Ushul Fiqh pada Prodi Muamalah dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Syariah

Jurnal Kodifikasia. Vol. 6, No. 1, 2012

KEGIATAN WORKSHOP, SEMINAR, KAJIAN RUTIN DAN KONFERENSI

Tahun

Jenis/Nama Kegiatan

Tempat

2013

Workshop  Pengajaran al-Qur’an di kecamatan Manyaran Kab. Wonogiri

Wonogiri

2014

Work shop Penghimpunan dana Badko TPQ kecamatan Manyaran Kab. Wonogiri

Wonogiri

2015

Work shop Pengelolaan Zakat dan Waqaf di Kecamata Jati Purno Kab. Wonogiri

Wonogiri

2016

Work shop Perawatan Jenazah di Kelurahan Ngadirejo Kartasura

Sukoharjo

2019

Work shop Perawatan Jenazah warga Sumber

Karang Anyar

2020

Seminar ”Penyelenggaraan Qurban pada masa Covid 19 di Solo Peduli

Webinar

2020

Seminar ”Pengelolaan  Zakat  Produktif, di Solo Peduli

Webinar

2013-2020

Kajian Fiqh Rutin di Masjid al Hidayah

Wonogiri

2014-2020

Kajian Fiqh Rutin di Masjid Baitul A’mal

Sumber karang Anyar

2014-2020

Kajian Fiqh Rutin di Kantor Perhutani

 Kartasura Sukoharjo

2015-2020

Kajian Fiqh Rutin di Masjid Baitussalam

Tipes Surakarta

2014-2020

Kajian Umum Rutin di Kantor Telkom

Surakarta

2014-2018

Kajian Umum Rutin di Majlis Ta’lim Silma

Jajar Surakarta

2013-2016

Kajian Fiqh Rutin di Masjid Istiqamah, Grogol

Sukoharjo

2014-2020

Kajian fiqh Rutin Majlis Ta’lim Muslimah

Surakarta

2010-2020

Kajian fiqh Rutin di Masjid Taqwa

Kartasura

2010-2020

Kajian Fiqh Rutin BPRS Dana Amanah

Surakarta

2016-2020

Kajian Fiqh Rutin di BPRS Central Syari’ah Utama

Surakarta

2012-2020

Kajian Fiqh Rutin di Masjid al Fajru Fajar Indah

Karang Anyar

2016-2020

Kajian Umum Rutin Majlis Ta’lim Khadijah Perumahan Solo Valey

Sukoharjo

2008-2020

Kajian Umum Rutin Majlis Ta’lim Istiqamah

Surakarta

2016

Kajian Umum Rutin Majlis Ta’lim Nur Annisa’

Surakarta

2013-2020

Kajian Fiqh Rutin Perhimpunan BMT

Sidoharjo Wonogiri

2015-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid At-Taubah Gentan

Sukoharjo

2015-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid Al Ikhlas

Sukoharjo

2013-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid al Ghany Batu Retno

Wonogiri

2010-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid Darussalam Fajar Indah

Surakarta

2009-2020

Kajian Umum Rutin Ahad Tsani Penumping

Surakarta

2015-2020

Kajian Umum Rutin Masjid Al Hadi Jaten

Sukoharjo

2015-2017

Kajian Fiqh Rutin Masjid Miftahul Jannah Klodran

Karang Anyar

2016-2020

Kajian Umum Rutin Griya Kratonan, Kartasura

Sukoharjo

2016

Tahsin al Qur’an Masjid Sabilul Huda

Sukoharjo

2015-2020

Kajian Fiqh Rutin RW 07 Sumber

Karang Anyar

2012-2018

Kajian Umum rutin Warga Makam Haji

Sukoharjo

2012-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid al Fatah Cemani

Sukoharjo

2013-2018

Kajian Umum Rutin kelompok Haji

Surakarta

2013-2020

Kajian Umum Rutin Karyawan Matahari

Surakarta

2014-2018

Kajian Umum Rutin Guru dan Karyawan SMP 22

Surakarta

2017-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid Ar-Rohman, Klodran

Boyolali

2015-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid At-Taubah, Gentan

Sukoharjo

2014-2020

Kajian Umum Rutin Masjid Al-Hadi, Jaten

Sukoharjo

2013-2020

Kajian Umum Rutin Guru dan Karyawan SMA I Muhammadiyah, Surakarta

Surakarta

2018-2020

Kajian Fiqh Rutin Masjid Khodijah, Perum Santosa, Mayang

Sukoharjo


Bagikan